Förorenad mark eller fastighet - underrättelse

Nedan visas statistik för e-tjänsten Förorenad mark eller fastighet - underrättelse.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)