Vaccinationsmedgivande mot difteri, stelkramp och kikhosta

Nedan visas statistik för e-tjänsten Vaccinationsmedgivande mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Antal ärenden per veckaAnvändarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)