Vaccinationsmedgivande mot difteri, stelkramp och kikhosta

Nedan visas statistik för e-tjänsten Vaccinationsmedgivande mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Användarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)