Kommunalt avlopp och vatten - anmälan av abonnemang

Nedan visas statistik för e-tjänsten Kommunalt avlopp och vatten - anmälan av abonnemang.

Antal ärenden per vecka



Användarnöjdhet per vecka



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)