Frivilligt hemmahållande av friskt barn förskola - ansökan om kompensation

Nedan visas statistik för e-tjänsten Frivilligt hemmahållande av friskt barn förskola - ansökan om kompensation.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)