Lämna/återkalla samtycke - foto och film

Nedan visas statistik för e-tjänsten Lämna/återkalla samtycke - foto och film.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)