Lämna/återkalla samtycke - foto och film

Nedan visas statistik för e-tjänsten Lämna/återkalla samtycke - foto och film.

Antal ärenden per veckaAnvändarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)