Modersmålsundervisning - anmälan och avanmälan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Modersmålsundervisning - anmälan och avanmälan.

Antal ärenden per vecka



Användarnöjdhet per vecka



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)