Baskarta, ortofoto och laserdata - beställning

Nedan visas statistik för e-tjänsten Baskarta, ortofoto och laserdata - beställning.

Antal ärenden per veckaAnvändarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)