Samverkan och informationsutbyte - samtycke

Nedan visas statistik för e-tjänsten Samverkan och informationsutbyte - samtycke.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)