Avhjälpandeåtgärd eller efterbehandling av förorenat område - anmälan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Avhjälpandeåtgärd eller efterbehandling av förorenat område - anmälan.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)