God man/förvaltare - klagomål och ansökan om byte

Nedan visas statistik för e-tjänsten God man/förvaltare - klagomål och ansökan om byte.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)