Om Solna stads självservice

Mina sidor

På Mina sidor kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.

E-tjänster

När du utför ett ärende via en e-tjänst, gör du det digitalt, när som helst på dygnet. I och med att du signerar din ansökan eller anmälan med din e-legitimation, går ärendet digitalt direkt till en handläggare. Genom att logga in på Mina sidor kan du följa dina ärenden, göra kompletteringar eller skicka meddelande till handläggaren. Läs mer om hur du skaffar e-legitimation.

Blanketter

Om du inte kan göra ditt ärende via e-tjänst eller om det inte finns en e-tjänst skriver du ut aktuell blankett, fyller i den och signerar med penna. Den ifyllda blanketten skickas in till Solna stad och till den adress som är angiven. Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Kontakt

Har du frågor om Mina sidor eller har frågor om specifika ärenden, ring kontaktcenter på telefon 08-746 10 00.

Tillgänglighetsredogörelse för vår självservice i Open ePlatform

Solna stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår självservice. Här beskriver vi hur vår självservice i Open ePlatform uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att Solna stads självservice ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.  Vi är medvetna om att delar av Open ePlatform ännu inte är helt tillgängliga. Både vi och leverantören arbetar kontinuerligt för att webbplatsen helt ska uppfylla lagkraven så snart som möjligt.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Open ePlatform för Solna stad som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Du kan också ringa till kontaktcenter: 08-746 10 00. Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven:

  • I vissa fall hoppar tabfunktionen över delar i menyn och i själva e-tjänsterna.  Det finns  heller inte en markering var man befinner sig med tab.
  • I vissa fall finns brister i användningen av modala fönster.
  • I vissa fall finns brister för skärmläsare, till exempel läses ikoner eller felmeddelanden inte upp.
  • I vissa fall är kontrasten mellan text och bakgrund inte tillräcklig.
  • I vissa fall brister innehåll i e-tjänsterna, i skrivandet av rubriker, länkar, förkortningar och dylikt.
  • I vissa fall finns bifogade PDF:er som inte är tillgängliga.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Open ePlatform Solna stad.

Senaste bedömningen gjordes den 15 september 2020.