Dagvattenanläggning - anmälan och information

Nedan visas statistik för e-tjänsten Dagvattenanläggning - anmälan och information.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)