God man/förvaltare - ansökan om samtycke till förvärv av värdepapper

Nedan visas statistik för e-tjänsten God man/förvaltare - ansökan om samtycke till förvärv av värdepapper.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)