Vårdnadshavare/förmyndare - ansökan om samtycke till åtgärd med fast egendom eller bostadsrätt

Nedan visas statistik för e-tjänsten Vårdnadshavare/förmyndare - ansökan om samtycke till åtgärd med fast egendom eller bostadsrätt.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)