Lägenhetsregistret - ajourhållning

Nedan visas statistik för e-tjänsten Lägenhetsregistret - ajourhållning.

Antal ärenden per veckaAnvändarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)