Vaccinationsmedgivande mot mässling, påssjuka, röda hund

Nedan visas statistik för e-tjänsten Vaccinationsmedgivande mot mässling, påssjuka, röda hund.

Antal ärenden per veckaAnvändarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)