Vaccinationsmedgivande mot mässling, påssjuka, röda hund

Nedan visas statistik för e-tjänsten Vaccinationsmedgivande mot mässling, påssjuka, röda hund.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)