Tilläggsbelopp/individuellt bidrag barn/elev i förskola, grundskola och gymnasium - ansökan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Tilläggsbelopp/individuellt bidrag barn/elev i förskola, grundskola och gymnasium - ansökan.

Antal ärenden per veckaAnvändarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)