Förhyrd parkering - godkännande av flytt av personuppgifter

Nedan visas statistik för e-tjänsten Förhyrd parkering - godkännande av flytt av personuppgifter.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)