Behov av barnomsorg - enkät till vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet

Nedan visas statistik för e-tjänsten Behov av barnomsorg - enkät till vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)