Offentlig lokal (förskola, skola, pedagogisk verksamhet) - anmälan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Offentlig lokal (förskola, skola, pedagogisk verksamhet) - anmälan.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)