Förskola - Ansökan om skyndsam placering för barn som har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola

Nedan visas statistik för e-tjänsten Förskola - Ansökan om skyndsam placering för barn som har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per steg

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.