Alkoholservering - tillstånd och anmälningar

LÄS MER

För att servera spritdrycker, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck måste du i de flesta fall ha ett serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdrycker mot betalning.

Du som redan har ett serveringstillstånd ska anmäla om verksamheten förändras eller får ny ägare. Blanketter för det hittar du på Alkoholtillstånd (befintligt) - anmäl förändringar

Innan du ansöker behöver du ta reda på vilka krav som ställs på dig och din verksamhet enligt alkohollagen. Du behöver förbereda de bilagor som ska bifogas din ansökan och se över om du behöver andra tillstånd. Läs mer på solna.se

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@solna.se