PCB-sanering av fogmassor - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Saneringsanmälan

Om PCB-halter på 500 mg/kg eller mer påträffas påträffas i fogar eller golv är fastighetsägaren skyldig att sanera byggnaden omgående. Om PCB-halter på 50 mg/kg eller mer påträffas i fogar eller golv är fastighetsägaren skyldig att upprätta en åtgärdsplan som bland annat beskriver när sanering ska utföras. Senast tre veckor innan en PCB- saneringen påbörjas ska en saneringsanmälan göras till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning. 

Obligatoriska uppgifter

Det är viktigt att anmälan innehåller samtliga begärda uppgifter. Glöm därför inte att fylla i alla administrativa uppgifter och en kontaktperson som förvaltningens handläggare kan nå ifall frågor finns. Det är viktigt att anmälan innehåller de uppgifter, ritningar och beskrivningar som behövs för att förvaltningen ska kunna göra en bedömning av verksamheten och/eller åtgärden.  En anmälan som är helt rätt ifylld gör att ärendet går snabbare att handlägga. Om information saknas kommer handläggningstiden att förlängas eftersom förvaltningen kommer att behöva begära in kompletteringar.

Underskrift

Det är viktigt att anmälan signeras av rätt person, exempelvis firmatecknare eller fastighetsägare. Om du laddar ner och fyller i blanketten på dator ska du skriva ut den, underteckna och skicka in den per post. Handläggningen påbörjas först när en underskriven blankett finns hos förvaltningen.

Lagar och regler

Som verksamhetsutövare är ni skyldig att känna till de lagar och regler som er verksamhet omfattas av, till exempel förordningen (2007:19) om PCB m.m.  

Avgift

Avgifter för miljö- och byggnadsförvaltningens handläggning tas ut i enlighet med "Solna stads taxa för miljötillsyn". Taxan finns tillgänglig på solna.se. Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut tillsynsmyndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall sökande tar tillbaka sin anmälan.

För handläggningen av denna e-tjänst tas en timavgift ut. För tillfället (2023) är avgiften 1440 kronor per timme.

Avslutad sanering

Efter avslutad sanering ska en skriftlig rapport skickas till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning. 

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Mer information om sanering av PCB i fastigheter hittar du på  solna.se/PCB

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa