Vård och omsorg - preliminär beräkning av avgift

LÄS MER

Omvårdnadsförvaltningen - preliminär beräkning av avgift 2024 

Omvårdnadsförvaltningen räknar ut avgiften utifrån dina redovisade uppgifter om inkomst och utgifter. Om ingen inkomstredovisning lämnas in tar inte Vård- och omsorgsförvaltningen hänsyn till dina ekonomiska förhållanden, utan utgår bara från vilka insatser du får. För 2024 kan avgiften för hemtjänst som mest uppgå till 2575 kronor per månad.

Du kan använda den här e-tjänsten för att göra en preliminär beräkning av ditt avgiftsutrymme. Avgiftsutrymme är det belopp som återstår av inkomsten när boendekostnad och minimibelopp har räknats av.

Ha gärna följande uppgifter redo:

  • Inkomst (till exempel pension, tjänstepension, privat pension, utlandspension, inkomst av kapital),
  • Bostadstillägg
  • Boendekostnader

Observera att beräkningen är en uppskattning och utgår från de uppgifter du fyller i. Det är alltid Omvårdnadsförvaltningens egna beräkningar som avgör vilken den slutgiltiga avgiften blir. För att Omvårdnads-förvaltningen ska kunna göra en inkomstberäkning måste du ha skickat in blanketten Inkomstförfrågan för beräkning av din omsorgsavgift, till omvårdnadsförvaltningen.

 

Läs mer om avgifter inom äldreomsorgen.

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Omvårdnadsförvaltningen
omvardnadsnamnden@solna.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa