Gemensam hämtning av avfall - anmälan

LÄS MER

Tänk på det här när du fyller i blanketten

En blankett som är helt rätt ifylld gör att ärendet går snabbare att handlägga.

Villkor för delningen

  • Fastigheterna betalar separata grundavgifter men delar på abonnemangskostnaderna
  • Fastigheterna måste ha samma typ av grundabonnemang, med samma kärlstorlek och hämtfrekvens
  • Fastigheterna är närbelägna, med närbelägna menas delad fastighetsgräns, gemensam infartsväg eller liknande.

Underskrift

Det är viktigt att blanketten skrivs under av rätt personer, skriv ut och signera blanketten.

Lagar och regler

Som fastighetsägare är ni skyldig att känna till de lagar och regler som er verksamhet omfattas av, till exempel de lokala avfallsföreskrifterna. Närliggande fastigheter kan efter godkänd anmälan använda gemensamt sopkärl för restavfall och/eller gemensamt kärl för matavfall under förutsättning att avfallsföreskrifternas bestämmelser om fyllnadsgrad, vikt och dragmotstånd beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Anmälan är personlig och knuten till fastigheten, om förhållandena ändras ska kundtjänst meddelas.

Frågor

Har ni frågor om blanketten, kontakta avfallsavdelningen på tekniska förvaltningen genom Solna stads kontakt center 08-746 10 00 eller solna.se/kontakt.

GDPR

De uppgifter som ni fyller i på blanketten kommer att användas till nödvändig information inom tekniska förvaltningen för att vi ska kunna ge er den service ni har rätt till. Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). Om du vill veta mer om din personuppgiftsbehandling kan du läsa mer här https://www.solna.se/gdpr/

Ifyllt blankett skickas till 

Blanketten e-postas till solna.se@prezero.com eller skickas till PreZero, Frestavägen 10, 187 70 Täby

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniskanamnden@solna.se