Förskola & skola

LÄS MER

Fritidshem: Vårdnadshavare boende i Solna använder ”Starta e-tjänsten” till höger för att:

 • Ansöka om och säga upp plats i fritidshem
 • Anmäla inkomst
 • Ändra kontaktuppgifter

 

Skola: Vårdnadshavare boende i Solna använder länken Ansökan skola för att:

 • Se placeringsbeslut för skolplacering
 • Ansöka om plats i förskoleklass och grundskola
 • Ansöka om byte av grundskola
 • Ändra kontaktuppgifter

Uppsägning av skolplacering görs i e-tjänsten Skolplacering – uppsägning.

 

Det här använder du e-tjänsten till

Förskola: Vårdnadshavare boende i Solna använder ”Starta e-tjänsten” till höger för att:

 • Ansöka om förskola eller pedagogisk omsorg
 • Tacka ja eller nej till erbjudande om plats i förskola eller pedagogisk omsorg
 • Ställa ditt barn i kö för byte av förskola eller pedagogisk omsorg
 • Säga upp förskoleplats
 • Anmäla inkomst
 • Ändra kontaktuppgifter

 

 

Saknar du en e-legitimation kan du vända dig till Solnas Kontaktcenter solna.se/skriv för att få hjälp med blankett.

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden (forskolenamnden@solna.se), Skolnämnden (skolnamnden@solna.se)