Här kan du boka lokalen Metodikum

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du boka lokalen Metodikum.  

Metodikum Solna är ett kliniskt träningscenter som riktar sig i första hand till medarbetare inom vård och omsorg i Solna stad.

Information om bokning:

  • Den som bokar lokalen ska ha gått introduktionsutbildning på Metodikum.
  • För att kunna boka rum ska du ha tillgång till en länk. Fråga din chef. Bokning sker via Solna stads e-tjänst. Det krävs Bank-ID för att starta e-tjänsten.
  • Lokalen är larmad. Du hittar information om larmkoden i bekräftelsemailet.
  • Du kan boka lokalen för samma målgrupp och samma typ av utbildning för max fyra tillfällen. Varje bokning är tre timmar 9-12 eller 13-16.
  • Viktigt att avboka lokalen om det blir inaktuellt. En nyttjad tid debiteras med 500 kronor per timme.
  • Du som bokar lokalen är ansvarig för att lokalen återställs och lämnas i samma skick som innan, dvs. ställa tillbaka apparater, rengöring av armar och dockor, iordningställa fikarummet, mm.
  • Du som bokar lokalen ska omedelbart anmäla eventuella avvikelser, fel och brister som uppmärksammats. Det kan handla om ostädad lokal, oordning i metodrummet, fel på docka, eller om material har tagit slut. Felanmälan görs till kontaktcenter@solna.se
  • Enklare basmaterial finns i lokalen. Behöver ni träna på speciella moment måste ni ta med er nödvändigt material.
  • Nyckel hämtas samma dag eller tidigaste dagen innan i Solna stads reception. För öppettider se solna.se
  • Nyckeln lämnas samma dag eller nästkommande vardag till Solna stads reception. För öppettider se solna.se

 

Information om bokningsfunktionen

Allmänt om bokningsfunktionen - Hur du bokar en eller flera tider 

Hur du ändrar en bokad tid, hur du avbokar en bokad tid

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa