Pilotprojektet generation prosperum

LÄS MER

 

Ett samverkansprojekt med Gymnastik- och idrottshögskolan och Solna gymnasium, där seniorer och ungdomar möts över generationer för att stärka hälsa och välmående med fysiska aktiviteter.

 

Så går det till

Under ledning av kunniga hälsopedagogstudenter samt gymnasieelever åk3 erbjuds du gruppträning i idrottshall på Vasalundshallen. Träningen sker i gruppform och anpassas utifrån din och gruppens förutsättningar och hälsotillstånd. Träningen syftar till att stärka kondition, styrka, rörlighet och balans.

 

Hälsotester ingår

Innan och efter träningsperioden genomförs ett begränsat antal hälsotester på Vasalundshallen av hälsopedagogstudenter och gymnasieelever, för att mäta hälsostatus. Testerna utförs under ledning av lärare och ansvariga. Läkare finns tillgänglig för konsultation.

Förtest sker fredag 15 september och eftertest sker fredag 13 oktober. Varje testtillfälle beräknas ta 30 minuter.

 

Träningsperiod

Träningsperioden pågår måndagar 13:00-14:00 samt fredagar 09:45-10:45.

Start måndag 18 september (vecka 38) fram till måndag 9 oktober (vecka 41).

Ett extrapass med gymnasieeleverna erbjuds fredag 20 oktober (vecka 42).

 

En unik möjlighet

Pilotprojektet Generation Prosperum är en unik möjlighet att komma i gång med fysiska aktiviteter i gemenskap med andra för ökat välmående. 
Vill du vara med? Välkommen att anmäla dig!

 

Anmälan

Du som bor i Solna och är 65 år eller äldre är välkommen att anmäla dig.

Deltagande är kostnadsfritt men kräver närvaro och engagemang. Antalet platser är begränsat och tilldelas utifrån när man anmäler sig.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta evelina.starkeby@solna.se

Pilotprojektet generation prosperum - Solna kommun


 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Omvårdnadsnämnden
omvardnadsnamnden@solna.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa