Solna stads e-arkiv

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det digitala arkivet kommer fyllas på vartefter vi arkiverar från stadens olika verksamhetssystem.

Efter att du loggat in kommer du till e-arkivets startsida. I menyn till vänster väljer du inom vilket område du vill söka. I nästa steg är det enklast att söka genom att skriva i fritextfältet. Under Vanliga frågor kan du läsa mer om hur du skriver för att söka. Sökningen kan begränsas ytterligare med hjälp av fälten under fritextrutan.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@solna.se

Följande behövs för e-tjänsten