Abonnemang/nyckel till vattenkiosk - ansökan

LÄS MER

Här ansöker du om abonnemang/nyckel till vattenkiosk.

 

Abonnent hos Solna Vatten AB förbinder sig att iaktta vid varje tillfälle gällande allmänna bestämmelser (ABVA) och taxor för vatten och avlopp.

Taxan och ABVA kan laddas ned från solna.se/solnavatten eller beställas från Solna Vatten på telefon 08-746 10 00.

 

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa