Godkännande att utöka antalet platser inom enskild pedagogisk omsorg - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som huvudman för enskild pedagogisk omsorg ansöka om att utöka antalet platser vid enheten. Ansökan ska göras och signeras av behörig firmatecknare.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden
forskolenamnden@solna.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa