Intresseanmälan - Solna gymnasium

LÄS MER

Intresseanmälan och byte till Solna gymnasium

Ansökan till Solna gymnasium sker på olika sätt beroende på vilken årskurs du vill ansöka till. Vill du ansöka till årskurs 1 inför läsåret 2023/2024 ansöker du via Gymnasieantagningen i Storsthlm https://gymnasieantagningen.storsthlm.se/. Ansökan är öppen 17 januari till 15 februari samt 17 april till 15 maj.

Intresseanmälan

Om du redan går på en gymnasieskola men vill byta till Solna gymnasium höstterminen 2023 kan du skicka in en intresseanmälan. Vi kan ta in nya elever förutsatt att det finns ledig plats i klassen. I urvalet tittar vi på:

  • om sökandes kursupplägg på nuvarande skola stämmer överens med kursupplägget på sökt inriktning
  • på den sökandes meritvärde från åk 9
  • att du uppfyller behörighetskraven till sökt program

Om ansökan gäller årskurs 2 eller 3 tittar vi även på sökandes resultat från årskurs 1 och 2.

 

Du som har skyddade personuppgifter ska ta kontakt med den studie- och yrkesvägledare som ansvarar för programmet du vill ansöka till för att få mer information om hur du ska gå till väga för att skicka in en intresseanmälan. Information om vem som är ansvarig studie- och yrkesvägledare för respektive program finns här: https://www.solna.se/solna-gymnasium/elev-och-vardnadshavare/studie--och-yrkesvagledning. Du når oss genom att ringa Solna stads kontaktcenter på 08-746 10 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa