Hemtjänst, serviceinsatser eller trygghetslarm - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du bland annat ansöka om hemtjänst, serviceinsatser eller trygghetslarm enligt socialtjänstlagen. Nedan listas de alternativ som du kan ansöka om:

  • Trygghetslarm
  • Trygghetskamera
  • Serviceinsatser
  • Hemtjänst
  • Dagverksamhet
  • Boendestöd
  • Anhörigstöd
  • Vård och omsorgsboende
  • Annat (Du anger själv det behov du behöver)

Bistånd är en tjänst som beviljas av biståndshandläggare om du inte längre självständigt kan tillgodose dina behov.

Avgift för serviceinsatserna tas ut enligt gällande maxtaxa för äldreomsorg och är inkomstbaserad. Du måste skicka in en blankett för inkomstförfrågan om du vill att vi ska pröva ditt avgiftsutrymme. Information om kostnader och avgifter. 

Efter att din ansökan har inkommit så kommer Solna stads biståndshandläggare kontakta dig för att göra en utredning kring ditt behov av bistånd. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa