Elevs skolgång i fristående skola eller skola i annan kommun - lämna uppgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst anmäler du till kommunen vilken skola ditt barn går i. 

Om du vill att ditt barn ska gå i en fristående skola måste du ta kontakt med den skolan. Efter att du fått besked om plats i den fristående skolan behöver du även anmäla det till kommunen. Detsamma gäller om ditt barn ska gå i en skola utanför kommunen.

Om du saknar en e-legitimation och därför behöver en blankett vända dig till Solna stads kontaktcenter solna.se/skriv eller via 08-746 10 00.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa