Skolplacering - uppsägning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du säga upp ditt barns skolplacering. 

Obs! E-tjänsten gäller enbart för uppsägning av grundskola årskurs F-9.

Uppsägning av en skolplacering görs av båda vårdnadshavare, och elevens nya skolplacering anges. Uppsägningstid för fritidshem är 1 månad från det datum som uppsägningen har kommit in till barn- och utbildningsförvaltningen. Om du säger upp ditt barns plats men önskar ny placering inom fyra månader räknas placeringen som om den fortgått hela perioden och avgift debiteras retroaktivt för de månader barnet inte varit närvarande.

För dig som inte har en e-legitimation kan blankett fås genom att kontakta Solna stads kontaktcenter på solna.se/skriv eller via 08-746 10 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa