Fullgörande av skolplikt på annat sätt - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om fullgörande av skolplikt på annat sätt

Enligt 24 kap. 23 § skollagen (2010:800) framgår att ett skolpliktigt barn får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i skollagen. Medgivande ska lämnas om:

  • den alternativa utbildningen/verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds
  • behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, samt
  • synnerliga skäl finns.

Solna stad vill framhålla att man i förarbetena till paragrafen tydliggjort att med rekvisitet synnerliga skäl avser att bestämmelsen ska tillämpas med stor restriktivitet dvs. rena undantagsfall.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa