Längre vistelse i utlandet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt.

Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands, 7 kap. 2 § skollagen.

Anmälan om längre vistelse i utlandet görs till barn- och utbildningsförvaltningen.

Barn som är bosatta i landet har skolplikt. Skolplikt gäller dock inte barn som flyttar utomlands och därmed inte längre är folkbokförda i landet. Skolplikt gäller inte heller i de fall då barnet förvisso fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands.

Vid bedömning om en vistelse i annat land är varaktig, är de faktiska förhållandena avgörande. Det ska handla om en verklig och varaktig vistelse på den utländska orten. Det är inte möjligt att generellt ange en viss minsta tid för att bosättningen i utlandet ska anses varaktig, men en tumregel kan vara 6-9 månader. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa