Boendeparkering - ansökan

LÄS MER

Boendeparkering innebär att du som är folkbokförd i Solna kan parkera ditt eget fordon eller tjänstebil till lägre kostnad på avsedda boendeparkeringsplatser. Med boendeparkeringstillstånd och biljett parkerar du på gator markerade med tilläggstavlan Boende Solna.

Boendeparkeringstillstånd

För att kunna ansöka om boendeparkering måste du vara folkbokförd i Solna. Du som ansöker ska vara ägare till fordonet som du söker tillstånd för. Du kan få boendeparkering för arbetsgivarens fordon eller om du har ett leasingavtal med billeasingföretag.

Parkeringstillstånden är personliga och får inte överlåtas. Tillståndet för privatbilar förnyas varje år automatiskt så länge samma förutsättningar gäller. Boendeparkeringstillstånd för tjänstebil/leasingavtal måste förnyas varje år med ny ansökan. 

Observera att de gamla papperstillstånden gäller perioden ut. Ett papperstillstånd övergår därefter inte till ett digitalt sådant per automatik, utan du behöver själv ansöka om digitalt boendeparkeringstillstånd.

Missbruk medför indragning av tillståndet.

Vid försäljning av fordonet och/eller flytt från Solna skall parkeringstillståndet sändas/lämnas till Solna stad.

Grundregler för boendeparkering

  • Sökande ska vara folkbokförd i Solna stad och stå som ägare/brukare av det fordon för vilket tillstånd söks. Sökande ska ha körkort/körkortstillstånd för det fordon som man söker tillstånd för.

  • Endast ett tillstånd för bil och ett tillstånd för MC kan utfärdas per personnummer. Om flera personer i hushållet har körkort/körkortstillstånd kan dessa också ansöka om parkeringstillstånd. Manuell hantering krävs då via kontaktcenter.

  • Fordonet ska vara svenskregistrerat (personbil/lastbil med maximal totalvikt på 3,5 ton). Det får inte vara avställt eller ha kör- eller brukandeförbud. Fordonet ska ha en godkänd kontrollbesiktning, vara försäkrat och skattat. Om du inte har en giltig försäkring eller om bilen är avställd, måste detta åtgärdas innan du kan ansöka om boendeparkering i e-tjänsten.

  • Om du eller tidigare ägare har anmält registreringsskyltarna till ditt fordon stulna kan du inte ansöka om boendeparkering i e-tjänsten. Vänd dig då till Solna stads kontaktcenter.

  • Husvagnar, släpfordon, efterfordon och Dolly (släpkärra som är avsedd att vara styraxel för påhängsvagn och som är utrustad med kopplingsanordning, vändskiva, för påhängsvagn) kan inte erhålla boendeparkeringstillstånd.

Parkering och användning

Med boendeparkering kan du parkera din bil i max 14 dagar i sträck förutsatt att inget parkeringsförbud finns under perioden (exempelvis servicedag).

Du kan parkera där det finns skyltar med tilläggstavlan "Boende Solna". Innehav av tillstånd innebär inte att bilplats garanteras.

Felparkering kan medföra felparkeringsavgift samt att fordonet flyttas på ägarens bekostnad.

Parkeringsvakten kontrollerar digitalt i sin handdator att fordonets registreringsnummer har ett giltigt boendeparkeringstillstånd och att avgift är betald.

Digital betalning av boendeparkering

Solna stad har infört digital betalning av boendeparkering. Boendeparkeringsbiljetter går inte längre att köpa hos återförsäljare.

Du betalar boendeparkering genom att köpa en dygns- eller periodbiljett via någon av de betalningsappar som staden har samarbete med. Din parkering startar direkt och gäller för valt intervall.

Du kan också köpa parkeringsbiljett i en automat som är avsedd för boendeparkering.

Lägsta avgift för boendeparkeringsbiljett är ett dygn.

Tjänstebil, leasingbil

Om du har tjänstebil eller leasingbil ansöker du genom att fyll i blanketten Ansökan om tillstånd för boendeparkering (pdf, 587 kB). Därefter scannar du in blanketten och bifogar den i ansökan om boendeparkering eller postar den till adressen på blanketten.

Lånebil eller hyrbil

Man får inte tillstånd för låne/hyrbil, om inte bilen är ersättning för en egen skadad bil. Du kan då få ett tillfälligt boendeparkeringstillstånd, som utfärdas i receptionen i Solna stadshus.

Nyinflyttad till Solna eller har du skaffat ny bil

När du ansöker i vår e-tjänst för boendeparkering kontrolleras folkbokföringsregistret och vägtrafikregistret. Detta innebär att uppgifter i e-tjänsten kan dröja upp till 1 vecka efter du flyttat till Solna eller köpt nytt fordon innan du kan ansöka om boendeparkering i e-tjänsten. Om du är i behov av ett tillstånd kan du i vissa fall få ett tillfälligt tillstånd, läs mer under detaljerade regler.

Andra orsaker till att din ansökan inte går igenom

Om du inte har en giltig försäkring eller om bilen är avställd, måste detta åtgärdas innan du kan ansöka om boendeparkering i e-tjänsten. Om du eller tidigare ägare har anmält registreringsskyltarna till ditt fordon stulna kan du inte ansöka om boendeparkering i e-tjänsten utan får då kontakta kontaktcenter gärna via solna.se/skriv.

Var och hur gäller mitt tillstånd

Med boendeparkeringstillstånd och giltig biljett kan du stå på gator markerade med tilläggstavlan Boende Solna.

Parkeringsförbud råder under servicedagar. Även om du har tillstånd och biljett parkerar du i mån av plats. Tillståndet gäller i två år och du måste själv ansvara för att förnya det.

Betala boendeparkering med telefonen

Det är nu möjligt att betala dygnsavgift, 30 och 90-dygnsavgift via de betalningsappar som staden har samarbete med. Biljetterna gäller från och med den tidpunkt betalning genomförs om du använder telefonen. För att köpa boendeparkering anger du parkeringszon 8081. Följ instruktionerna i respektive app. Läs mer om hur du betalar boendeparkeringsbiljetterna i telefonen här.

Priser

Boendeparkering dygn

40 kr/dygn därefter 4 kr/påbörjad timme.
Möjlighet finns att köpa dygn för dygn.

Boendeparkering period

Köps som periodbiljett eller långtidsbiljett (se val i appen)
30 dygn = 400 kr
90 dygn = 1000 kr

Detaljerade regler

Vill du veta mer så hittar du alla detaljerade regler som gäller boendeparkering här.

Behandling av personuppgifter - dataskyddsförordningen (GDPR)

Läs här hur Solna stad hanterar personuppgifter

 

 

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniskanamnden@solna.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du som ansöker måste vara folkbokförd i Solna
  • Du som ansöker ska vara ägare till fordonet som du söker tillstånd för. Även tjänstebil godkänns om den är registrerad på dig som ansöker.