Slutföra utbildningen efter skolpliktens upphörande - ansökan

LÄS MER

Om ditt barn har behov av ett extra år i grundskolan eller grundsärskolan kan du ansöka om det här.

Enligt skollagen har elever som går i grundskolan eller grundsärskolan rätt att slutföra den högsta årskursen, även om skolplikten upphör innan de hunnit göra det.

Om en elev inte har nått upp till kunskapskraven för sin utbildning har eleven två år på sig att slutföra utbildningen, efter det att skolplikten har upphört.

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Barn- och förskolenämnden
barnforskolenamnden@solna.se