Skolplacering för elev bosatt i annan kommun än Solna - ansökan

LÄS MER

Elever som är folkbokförda i annan kommun än Solna kan gå i skolan i Solna stad i mån av plats. Ansök med blanketten Ansökan om skolplacering för elev bosatt i annan kommun än Solna.

Plats i skola och på fritidshem erbjuds under förutsättning att avtal om ekonomisk ersättning för platsen tecknas mellan Solna stad och hemkommunen. Hemkommunens regelverk för plats i fritidshem gäller.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Skolnämnden
skolnamnden@solna.se