Kulturstipendium för unga 16-21 år - ansökan

LÄS MER

2022 års kulturstipendium för barn delas ut till en stipendiat i ålderskategorin 16-21 år (född 2001-2006).

Solna stads kulturstipendium delas ut för uppmuntra och stödja kulturellt verksamma personer inom staden. Stipendiet är riktat till personer som är bosatta eller verksamma i Solna och som är aktiva inom konstnärliga områden såsom konst, musik, sång, litteratur, teater, dans, foto, konsthantverk samt kulturmiljö- eller hembygdsvård.

Solna stads kulturstipendium delas vanligtvis ut i samband med nationaldagsfirandet i Hagaparken. Om sökande är en grupp ska gruppens samtliga deltagare vara behöriga till stipendiet. För att kunna göra en ansökan behöver du lämna ett arbetsprov.

1 mars är sista datum för att ansöka eller nominera till årets stipendier.

Fullständiga regler och kriterier för kulturstipendiet

Följande behövs för e-tjänsten

  • Arbetsprov

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa