Hälsoprojektet 65+ - intresseanmälan

LÄS MER

Hälsoprojektet 65+ är ett kom-igång-projekt för att inspirera Solnas seniorer till motion och ett aktivare liv

Projektet är ett samarbete mellan Solna stad, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och friskvårdsanläggningar i Solna. 2023 deltar Drivkraft, Friskis och Svettis, Nordic Wellness Ulriksdal, STC Frösunda Park samt Vasalundshallen. Hälsoprojektet är en del av stadens förebyggande hälsoarbete och Hälsoprojektet 65+ 2023 är det 16:e i ordningen.

Så här går det till

Under ledning av kunniga hälsopedagogstudenter erbjuds du gruppträning på friskvårdsanläggning och/eller utomhusträning i ditt närområde. Inledningsvis utförs hälsotester för att kartlägga din kondition, styrka, balans, rörlighet, funktionell förmåga samt upplevd hälsa. Testerna utförs av hälsopedagogstudenter under ledning av läkare och lärare. Testerna sker på GIH:s testlabb på Lidingövägen 1, Stockholm. Därefter inleds en åtta veckors träningsperiod på den friskvårdsanläggning du placerats på och/eller utomhus i ditt närområde, två gånger i veckan. Träningen pågår måndagar och onsdagar under mars och april 2023. Träningen anpassas till gruppens nivå, deltagarnas hälsotillstånd och friskvårdsanläggningarnas förutsättningar. Avslutningsvis genomförs samma tester ånyo för att mäta din hälsostatus efter projektet.

Covid-19

Solna stad följer de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten vilket innebär att ändringar i genomförandet av Hälsoprojektet 2023 kan bli aktuella.

Välkommen med din anmälan till Hälsoprojektet 65+ 2023

Deltagandet är kostnadsfritt men kräver närvaro och engagemang. Antalet platser är begränsade, du som är ny i Hälsoprojektet har förtur. Du som bor i Solna och är 65 år eller äldre är välkommen att anmäla dig här nedan, alternativt hämta en anmälningsblankett på kontaktcenter i Solna stadshus.

Din anmälan ska vara oss tillhanda senast den söndag 15 januari.

Du får besked om deltagande i slutet av januari som du bekräftar. Om du har angivit e-postadress i din anmälan kommer du att få svar till den, annars skickas besked till din postadress.

Frågor?
Har du frågor kring projektet kan du med fördel mejla till halsoprojektet@solna.se eller ring till Solna kontaktcenter på tfn: 08-746 10 00

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Omvårdnadsnämnden
omvardnadsnamnden@solna.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa