God man/förvaltare - intresseanmälan

LÄS MER

Som god man har du möjlighet att göra en viktig insats för den du företräder och för samhället. Solna stad söker kontinuerligt efter nya gode män och förvaltare för uppdrag i staden.

 

Varför bli god man?

Att vara god man innebär att du bidrar till stabilitet och trygghet för en individ som inte har möjlighet att själv tillvarata sina intressen. Din hjälp är en viktig insats för individen och för samhället. Det finns alltid ett behov av nya personer som vill bli god man i Solna.

 

Vad krävs för att bli god man?

För att bli god man eller förvaltare finns vissa formella krav. Du ska vara myndig och får själv inte stå under förvaltarskap. Överförmyndarkansliet kommer även kontrollera att du inte förekommer i Polisens belastningsregister eller Kronofogdens register för skulder och betalningsanmärkningar. Du kommer även kallas till en informationsträff som sker online för genomgång av uppdraget.

 

Vad innebär uppdraget?

En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar. Uppdraget är av administrativ karaktär och handlar till stor del om att representera huvudmannen i kontakt med andra myndigheter. Klicka på knappen "Hämta blanketter" för att ladda ner ytterligare information om uppdraget som god man och förvaltare.

 

Vad får man i ersättning?

Att vara god man eller förvaltare är i huvudsak ett ideellt uppdrag men man har rätt till ett skäligt arvode. Uppdragets komplexitet och omfattning avgör storleken på arvodet.

 

OBS!

Denna e-tjänst används inte för att ansöka om god man eller förvaltare. Om du vill ansöka om god man eller förvaltare kan du kontakta Solna tingsrätt. Ansökningsblankett hittar du här.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa