Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

 

Ansökningsförfarande

Vid ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad krävs att du bifogar ett läkarintyg som är max 3 månader gammalt och ett nytaget foto. Fotot kan vara en utskrift på vanligt papper som bifogas, med neutral bakgrund liknande som ett pass/körkortsfoto.

Vill du inte använda e-tjänsten har du möjlighet att ladda ner en blankett via blåa knappen till höger.

Handläggningstid

När en ny ansökan inkommer till Solna stad, granskas ansökan och ett beslut fattas av myndighetshandläggren och i vissa svårbedömda fall skickas ansökan till en förtroendeläkare för en andra bedömning. Handläggningstiden är cirka 6-7 veckor från att handlingarna är komplett inkomna. 

Så går utredningen till

Kommunens handläggare gör en bedömning och tar sedan ett beslut. Vid ett eventuellt avslag tas ditt ärende upp i Tekniska nämndens arbetsutskott innan du delges ett bifall eller avslag. Varje ansökan prövas individuellt och bedöms utan hänsyn till tidigare tillstånd. Du kan överklaga beslutet hos Länsstyrelsen. Överklagan ska rättidsprövas först av Tekniska förvaltningen.

Man kan ansöka som förare eller passagerare men inte båda samtidigt.

 

Läs gärna mer på https://www.solna.se/bygga-bo--miljo/parkera-i-solna/parkering-for-rorelsehindrad innan du skickar in din ansökan.

 

I de fall du använder blankett. Skicka ifylld blankett till:

Solna stadshus
Tekniska förvaltningen
Stadshusgången 2
171 86 Solna

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa