Skolgång utomlands - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Barnets hemkommun har ansvar för att bevaka skolplikten, det vill säga att alla barn har en plats i grundskolan. Om ditt barn ska gå i skolan utomlands måste du därför meddela detta till Solna stad. Du behöver också lämna in ett intyg från skolan där barnet skall gå. 

Bestämmelser om skolplikt (Skollagen 7 kap 1 - 23 §§)

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Solna stad ska se till att skolpliktiga barn som inte går i Solnas grundskolor eller grundsärskolor på något annat sätt får utbildning.

 

Obligatoriska bilagor

Följande bilagor ska bifogas i ärendet:

  • Intyg från den nya skolan ska bifogas ansökan
  • Uppgifter i övrigt som har betydelse för anledningen till er utlandsvistelse. T.ex. arbetsgivarintyg

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa