Skolgång vid svensk utlandsskola - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 

Bestämmelser om skolplikt (Skollagen 7 kap 1 - 23 §§)

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Solna stad ska se till att skolpliktiga barn som inte går i Solnas grundskolor eller grundsärskolor på något annat sätt får utbildning.

Om ditt barn ska gå i skola utomlands måste du därför meddela detta till barn- och utbildningsförvaltningen i Solna stad. Du behöver också lämna in ett intyg från skolan där barnet skall gå. 
 

Obligatoriska bilagor

Följande bilagor ska bifogas i ärendet:

  • Intyg från den nya skolan ska bifogas ansökan

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa