Elevs omfattande frånvaro - anmälan

LÄS MER

Information om att rektor inlett en utredning om upprepad eller längre frånvaro enligt 7 kap. 19a § skollagen ska anmälas till huvudmannen (kommunal skola alternativt hemkommunen (fristående skola alternativ kommunal skolenhet med annan huvudman) via Solna Stads e-tjänst.

Solna stad har tagit fram följande riktvärden för när en utredning om upprepad eller längre frånvaro ska inledas:

  • 10 skoldagar i följd,
  • 6:e sjukperioden vid spridda tillfällen eller
  • 20 % registrerad frånvaro efter åtta veckor.

Genom denna e-tjänst beställer du en blankett för anmälan av elevs upprepade eller längre frånvaro. Du får blanketten skickad till den e-postadress som anges i e-tjänsten.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa