Elevs omfattande frånvaro - anmälan

LÄS MER

Anmälan av en elevs omfattande frånvaro anmäls av elevens skola till huvudman (kommunal skola) eller elevens hemkommun (fristående skola). Anmälan görs efter frånvaro 10 skoldagar i följd, 6:e sjukperioden vid spridda tillfällen eller 20 % registrerad frånvaro efter åtta veckor.

Genom denna e-tjänst beställer du en blankett för anmälan av elevs omfattande frånvaro. Du får blanketten skickad till den e-postadress du anger i e-tjänsten.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Barn- och förskolenämnden
barnforskolenamnden@solna.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa