Kommunalt avlopp och vatten - servisanmälan

LÄS MER

När du till exempel bygger nytt hus och vill ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp måste du göra en anmälan om anslutning på ledningsnätet , en servisanmälan, hos Solna Vatten AB. 

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som tas ut vid anslutning till vatten och avlopp. Den bestäms av hur många serviser som dras fram till förbindelsepunkten, hur många förbindelsepunkter som upprättas, hur många lägenheter som byggs samt hur stor tomtytan är.

Läs mer om vad som gäller för kommunalt vatten och avlopp på www.solna.se/solnavatten

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Solna Vatten AB
solnavatten@solna.se