Cistern - anmälan och information

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Cisterner används för lagring brandfarliga vätskor eller spilloljor ovan eller i mark. Den som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön till exempel på grund av läckage. När du ska installera en cistern som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter (2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, ska miljö- och byggnadsförvaltningen informeras skriftligt minst 4 veckor innan anläggningen tas i bruk. Informationsplikten gäller för cistern ovan eller i mark som rymmer en kubikmeter eller mer samt med tillhörande rörledningar. Föreskriften gäller också för hantering av mer än 250 liter inom vattenskyddsområde.

Att installera en cistern är en bygglovspliktig åtgärd, enligt PBF 6 kapitlet 1 § punkt 4. Information om hur du söker bygglov hittar du på solna.se/bygglov.

 

Information om avgift för handläggning och tillsyn

Miljö- och byggnadsförvaltningen debiterar för den tid som läggs ner på handläggning av inkomna ärenden. Avgifter tas ut enligt  "Taxa för Solna stads prövning inom miljöbalkens område". 

 

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Läs mer om cisterner och vad som gäller på solna.se/cistern

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa