Stöd vid psykisk funktionsnedsättning - ansökan

LÄS MER

Du som bor i Solna, är mellan 20-65 år och har en psykisk funktionsnedsättning som medför svårigheter i din vardag har möjlighet att ansöka om stödinsatser.

För att ha rätt till bistånd enligt Socialtjänstlagen ska du ha behov som inte kan tillgodoses på annat sätt. Insatserna är frivilliga och det är endast du själv eller din ställföreträdare som kan ansöka om stöd.

Du kan ansöka om stöd genom att hämta ansökningsblanketten, fylla i den och skicka in den till adress:

Vuxenenheten
Socialförvaltningen
Englundavägen 13, 2 tr
171 86 Solna

Det går också bra att ansöka om stöd genom att ringa till Vuxenenheten på telefon 08-746 11 78. Telefontiderna är vardagar 9:00-16:00. Lunchstängt 12:00-13:00.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@solna.se