Ersättning för förlängda studier (gymnasieskola 4 år) - ansökan

LÄS MER

Ansökan om ersättning för förlängda studier (gymnasieskola 4 år).

Huvudmannen har möjlighet att hos elevens hemkommun ansöka om ersättning för de elever som har beviljats förlängd undervisning. Hemkommunen prövar frågan och avgör om ersättning för den förlagda undervisningen ska beviljas.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Skolnämnden
skolnamnden@solna.se